Lövsta Future Challenge

För framtida mästerskap

Att Lövsta Future Challenge är betydelsefull för sporten är Svenska Ridsportförbundets sportchef Annika Ersgård övertygad om. Genom tävlingen matchas de unga hästarna fram och identifieras och ungdomar fångas upp och utbildas. Inte minst genom möjligheten att som finalist få tävla i en arena som Scandinavium.

Annika Ersgård är elitsamordnare för hoppningen på Svenska Ridsportförbundet. Hon tycker att Lövsta Future Challenge är en riktigt bra möjlighet för unga talanger att ta ett kliv upp i sporten.

När Emelie Broman Tegelberg, initiativtagare och projektledare till Lövsta Future Challenge Jumping drog idén om att starta ett Lövsta Future Challenge för svensk hoppning minns Annika Ersgård hur hon tänkte: ”Wow!”. Äntligen kom ett riktigt bra sätt att fånga upp Sveriges duktiga unga ryttare och talangfulla yngre hästar och erbjuda dem en matchning som förbereder dem inför framtiden.
Hon har varit Lövsta Future Challenge Jumpings kontakt på Svenska Ridsportförbundet sedan starten 2014.

”Att arbeta tillsammans med Lövsta är helt fantastiskt! Allt är så professionellt, det finns en stabilitet och helhetstänk”, säger Annika och fortsätter; ”Jag känner mig verkligen stolt att få vara en del i satsningen”.

 

Jonna Ekberg var med i den allra första omgången av Lövsta Future Challenge Jumping U25 och är framgångsrik internationellt. Hon är numera bosatt i Belgien och anställd av Stephex Stables. Foto: Roland Thunholm

Vi börjar med att prata lite kring de yngre ryttarna och Annika berättar hur LFC Jumping har kommit att spela en viktig roll i möjligheten för dem i förbundet att fånga upp de unga ryttare som har passerat Young Rider-stadiet. ”Tidigare riskerade dessa ryttare att tappas bort lite grann”, säger Annika och fortsätter ”Steget att direkt hänga med som senior är stort, och långt ifrån alla som klarar det.” Med LFC Jumping U25 kom dessa unga ryttare att få ett helt nytt tävlingsfält. Annika menar att genom att kunna  erbjuda de unga ryttarna fina, välordnade tävlingar med ett attraktivt mål i slutändan innebär en viktig morot. Annika betonar vikten av finalplatserna i Scandinavium; ”Att kunna bli inbjuden till Göteborg Horse Show som finalist är ju värt obeskrivligt mycket!” Och på frågan vad som gör ett deltagande på en sådan stor arena värdefull, svarar Annika; ”Dels är miljön verkligen speciell, en kokande gryta, vilket är viktigt för ryttarna att få prova på. Att det även får se och tävla mot de allra bästa är också väldigt betydelsefullt. Det ger också en möjlighet att knyta internationella kontakter”. Framöver tror Annika att tävlingen som sådan kommer generera i att vi får fler ekipage på väg upp i klasserna. ”Förmodligen även mer förberedda för de allra största sammanhangen”, tillägger Annika hoppfullt.

När det gäller avdelningen unga hästar, delar ju de flera av de positiva aspekter som nämnts för ungdomsryttarna. Annika menar även på att dessa fina tävlingar erbjuder en fantastisk chans till en genomtänkt matchning för de unga hästarna vilket gynnar alla inblandade. ”Att våra bästa unga hästar är med och tävlar i de här sammanhangen ger ju även oss som förbund en bra möjlighet att identifiera dem”, säger Annika och berättar hur hon ofta är ute på tävlingar för att följa upp vilka unga hästar och ryttare som faktiskt finns. Förutom att förbundet och landslagsledningen får upp ögonen för de tävlande ekipagen så månar LFC om att lyfta fram teamet bakom, så som uppfödare, tränare och hästägare. ”Att hästägarna uppmärksammas tänker jag är oerhört viktigt” säger Annika och fortsätter; ”Det är ju något vi brottas med hela tiden, att kunna göra hästägandet tillräckligt attraktivt, så att vi kan få behålla de fina hästarna under svensk flagg”.

Vi pratar kring betydelsen av alla delarna i ett tävlingsteam och hur det är viktigt att tänka långsiktigt. ”Ja, det är ju idag som vi skapar våra framtida mästerskapshästar!” säger Annika entusiastiskt och berättar hur de på förbundet även har påbörjat ett projekt för sju- och åttaåriga hästar, det vill säga steget efter LFC-klasserna. ”Där har ju absolut hela den lyckade satsningen med LFC inspirerat oss. Vi på förbundet sporras att dra vårt strå till stacken”.

Text: Helena Reje