Hästen och hållbar utveckling

HOHU_Publikation-1Genom samverkan mellan fem starka aktörer och med en gemensam idé har det på kort tid skapades en skrift om hästen och hållbar utveckling. Den bidrar till en översikt av utmaningar som är kopplade till hästen och hoppas inspirera till hur vi kan öka takten i förändringen till ett hållbart samhälle med hänsyn till planeten, människor och våra husdjur.

– Vi såg att det fanns flera bra rapporter med hållbarhetsfokus på ett eller ett par ämnen men vi saknade en översikt. Vi ville introducera en skrift där, alla som håller på med hästar, kan hitta ett eller flera områden att börja arbeta med, säger Alexandra Mörner, AxFoundation och Lövsta Stuteri o Seminstation

Den har som syfte till att visa vilka områden som vi måste adressera och hur man kan göra det. Förhoppningsvis är den ett startskott på fler projekt framöver, projekt som ska få oss och våra hästar att bli planetskötare. Omtanken om naturen borde ligga nära kopplat till omtanken om hästen eftersom man är så stark beroende av våra naturliga system.

– Att vara planetskötare innebär att skapa ett hållbart samhälle med hänsyn till planeten, människor och djur, en titel och ett uppdrag vi alla måste sträva mot, säger Jenny Blomberg på ZeroMission som tillsammans med Camilla Välimaa på Det Naturliga Steget har författat skriften.
Skriften är framtagen av Lövsta Stuteri, Det Naturliga Steget, ZeroMission, Got Event och Svenska Ridsportförbundet.

Ladda ner Hästen och hållbar utveckling som pdf.

Download Horses and sustainable development in english