Internationellt stipendium instiftat av Lövsta Future Challenge

Tinne Vilhelmson Silfvén och Caroline Darcourt skänker prispengar som grundplåt. Tinne Vilhelmson Silfvén är en av initiativtagarna till Lövsta Future Challenge och tillsammans med stallkamraten Caroline Darcourt knep hon första och andra platsen i finalen. Nu vill de, tillsammans med Lövsta Stuteri, instifta ett stipendium som de skänker sina prispengar till. Detta år går det till dressyren.

Lövsta stuteris vision, liksom Lövsta Future Challenges, är att förbättra svensk ridsport. Målet är att få fram fler svårklassekipage av internationell kaliber, i både hoppning och dressyr. Nu instiftar man ett Lövsta Future Challenge stipendium för att ytterligare stötta utvecklingen av svensk ridsport.

För att nå världsklass behöver man lyfta blicken utanför Sveriges gränser. Därför ska stipendiet gå till en ryttare och dennes tränare för att resa utomlands, med eller utan häst. Allt för att förstå vad en internationell ryttarkarriär kan innebära.
Stipendiet går till teamet, ryttare och tränare, som reser tillsammans för att definiera målsättning och underbygga motivation och uthållighet för den fortsatta satsningen.

– Vi ser att det finns så många talanger i svensk dressyr, både bland unga ryttare men även bland ryttarna som rider de unga hästarna, som kanske inte har möjligheten att resa utomlands för att inspireras och fördjupa sina kunskaper. Vi tror att det är viktigt för att lyckas internationellt att stämma av sitt eget system och sätt att arbeta mot hur man tävlar, rider och driver verksamhet utomlands. Eftersom vi är knutna till tävlingen genom Lövsta Stuteri tycker vi att det känns bra att kunna bidra till sportens utveckling på det här sättet, säger Tinne Vilhelmson Silfvén.

Totalt blir det 70 000 kronor som läggs som grundplåt till stipendiet. I år kommer stipendiet att tillfalla dressyren och berättigade att ansöka blir de ryttare som ridit i ett eller flera kval.
Ansökningsvillkor och ansökningsförfarande kommer att presenteras på Lövsta Future Challenges hemsida den 15 december och ansökningstiden går ut den 1 april 2015.