Julmyra Horsecenter – vinnare av Lövsta Future Challenge Hållbarhetspris 2020

Årets vinnare av Lövsta Future Challenge Hållbarhetspris 2020 har sedan 2011 arbetat aktivt med gödselutmaningen genom att minska näringsläckaget som bidrar till övergödningen av vattendragen och sjöarna. Julmyra Horsecenter är träningsanläggningen för travhästar som inte bara är en förebild för hur myndigheter, gård och stall kan arbeta tillsammans, de sprider dessutom sin kunskap vidare till andra. 

Våra hästar har en betydande påverkan på övergödningen av våra vattendrag och sjöar. Dåligt skötta paddockar och hagar gör att fosforn från gödsel koncentreras i jord och vatten som leder till otrevliga algblomningar och förlust av biologisk mångfald både på land och i vattendrag.

Sedan nio år har Julmyra Horsecenter haft ett lyckat samarbete med Heby Kommun för att aktivt arbeta med olika förbättringar för att minska näringsläckaget. Sedan 2017 deltar de även i EU-projektet Life IP Rich Waters, vilket är ett samarbete mellan myndigheter, kommuner, forskare, föreningar och vattenvårdsförbund för att förbättra vattenmiljön i de mellansvenska vatten som påverkar Mälaren och Östersjön.

En del av Julmyras förbättringsarbete har varit att bygga väldränerade paddockar samt att regelbundet mocka och rengöra hagarna. De har även arbetat med så kallade skyddszoner för att hindra partiklar från hagarna att rinna ner i Julmyrabäcken.

—”Vi har jobbat mycket med dränering för att få bort vattnet från hagarna, just för att få ytskiktet att hålla. Exempelvis har vi byggt diken och fyllt med singel, på så sätt stannar partiklarna där innan vattnet rinner ner i bäcken. Vi har även flyttat in hagarna från vattendragen för att skapa en extra skyddszon med gräs där vattnet kan stanna upp innan det rinner ner i Julmyrabäcken. En extra åtgärd vi har gjort är att vi har byggt fosfordammar, för att fånga upp fosforpartiklarna.” berättar projektledare Carin Barrsäter.

Förutom dräneringsarbetet har Julmyra jobbat aktivt med hanteringen och lagringen av gödseln från stall och hagar, bl a komposterar man allt gödsel genom att samla allt på en gemensam plats. De har även avtal med en lantbrukare som hämtar gödseln och som har tillräcklig stor areal för att sprida så mycket fosfor som gödseln innehåller på sin åkermark. En del i Julmyras förbättringsarbete är att de även ska dela med sig av värdefull kunskap till andra. Projektledaren Carin Barrsäter är regelbundet ute föreläser och bjuder även in till studiebesök på Julmyra.

Priset delas ut till Julmyra Horsecenter vid Lövsta Future Challenges mingel under Gothenburg Horse Show den 22 februari. Julmyra får biljetter till Gothenburg Horse Show under lördagen och ett ekonomiskt bidrag på 10 000 kr för att kunna fortsätta att utveckla sitt hållbarhetsarbete samt fortsätta inspirera andra gårdar att arbeta med att minska sitt näringsläckage.

Juryn består av Alexandra Mörner (Axfoundation), Camilla Välimaa (WWF, hållbarhäst.se) Jenny Blomberg (ZeroMission, hållbarhäst.se), Ulrika Almquist (Lövsta Stuteri).

Juryns motivering:

I 9 år har Julmyra Horsecenter arbetat aktivt med olika förbättringar för att minska näringsläckaget från hästgödslet. Genom sitt samarbete med myndigheter, gårdar och stallar är Julmyra Horsecenter ett viktigt exempel och en fantastiskt god förebild för hur hästgårdar kan arbeta med att minska näringsläckaget och hindra övergödning i närliggande vattendrag. Genom att delta på seminarier och ta emot studiebesök delar de med sig av värdefulla erfarenheter, lärdomar och goda exempel till andra i hästnäringen. Tillsammans kan vi kraftsamla för att lösa gödselutmaningen. I den ambitionen är Julmyra Horsecenter ett viktigt lok.

Bild: Julmyra Horsecenter