Med ansvar för klimatet

Att vårt sätt att leva påverkar världens miljö har nog inte undgått någon. Däremot är det kanske mindre känt att det skulle krävas så mycket som 3,7 jordklot för att möta den påverkan som skulle ske om hela världens befolkning levde likt den svenska. Lövsta Future Challenge har valt att på sin arena, arbeta för en mer hållbar ridsport och därmed mindre påfrestning på vårt klot.

 

fcwsqlk9

Jenny Blomberg på Zeromission hjälper Lövsta Future Challenge att investera den koldioxid som de tävlande ryttarna släpper ut i projekt som verkligen gör skillnad.

”Vi måste ta vårt ansvar” säger Jenny Blomberg mer än en gång under vårt samtal. Jenny arbetar som klimatstrateg på Zeromission och hjälper företag att beräkna sina koldioxidutsläpp och göra någonting åt dem. Intresset för miljön och det egna ansvaret växer i samhället men det är fortfarande långt ifrån alla företag som är engagerade.

”Miljön är som allt annat, det är omöjligt att göra allt, men alla kan göra något”, säger Jenny.

Och på frågan om det går att se trender i vilka som faktiskt uppmärksammar miljöfrågan: ”Vi på ZeroMission upplever att det handlar mycket om värderingar. Vad företagen prioriterar och vill förknippa sitt varumärke med”, säger Jenny och fortsätter: ”Många gånger är det snabba synliga resultat i bokslutet som eftersträvas och ja, då finns inte miljön med där”.

Men i de organisationer där miljöaspekten tas på allvar finns Jenny ofta med, och det är så hon har kommit i kontakt med Lövsta Future Challenge. ”Lövsta Future Challenge gör verkligen en jätteinsats”, betonar Jenny och är uppriktigt glad över att få berätta mer om hur arbetet kopplat till tävlingen går till. Det Jenny bland annat hjälper LFC med är att klimatkompensera. Att klimatkompensera kan liknas vid avfallshantering och innebär alltså att man tar ansvar för den klimatpåverkan som man har gett upphov till, under exempelvis en biltransport, eller flygresa. Det här görs genom att investera i klimatkompensationsprojekt, vanligtvis i utvecklingsländer. ”Säg att resan du har gjort har kostat 1 ton koldioxid då måste du investera i en åtgärd som kompenserar för lika mycket”, förenklar Jenny.

Sedan Lövsta Future Chellenge Dressage startade 2012 har tävlingen klimatkompenserat för samtliga deltagares- och domares resor till och från tävlingsplatserna, deltävlingar och final. ”I början av varje år räknar vi och uppskattar hur mycket koldioxid som kommer att släppas ut, därefter investeras pengarna i projekt som kan binda eller ersätta samma mängd koldioxid”, förklarar Jenny. Projekten som LFC satsar på är trädplantering och Solvatten i Uganda. Solvatten är en svensk innovation som med hjälp av solstrålning renar och värmer vatten. Mer än en miljard människor i utvecklingsländer lever utan rent vatten. Med en Solvattenbehållare kan en familj få möjlighet till över 40 liter rent vatten per dag för hygien- och hushållsändamål. Tillgången till Solvatten gör även att familjerna slipper ta sig de annars långa sträckorna i jakten på vatten och ved.”

Hur vet man att pengarna verkligen kommer till nytta? ”Klimakompensation handlas i ton Co2 eller kolkrediter. Dessa registreras och annulleras i internationella register med specifika nummer som gör att de inte kan säljas flera gånger. Projekten tredjepartgranskas och vi får också årsrapporter som beskriver hur projekten utvecklas och dess utmaningar”. Jenny har även varit och besökt projekten och sett exakt vad projektens pengar har gått till.

”Det är underbart att se att träden och pengarna gör nytta, både socialt och miljömässigt”.

Ibland kan siffror om koldioxid kännas svåra att greppa, men blir ofta lättare i relation till dess klimatkompenserande åtgärd. I LFC’s fall: ”Sedan vi startade och fram till årets tävling 2016 har det inneburit nästan 250 ton koldioxid som har klimatkompenserats i Uganda. Det innebär att 185 träd har planterats och 22 enheter Solvatten har distribuerats.” Klimatinsatser som inte hade skett utan LFC. Utsläppen hade istället hamnat på minuskontot för vårt jordklot, nu balanseras de upp och bidrar till klimatanpassning lokalt i Uganda.

Text: Helena Reje