Lövsta Future Challenge

Lövsta Future Challenge antar klimatutmaningen

Lövsta Future Challenge har som vision att vara den katalysator som sätter fart på miljöarbetet inom hästnäringen i Sverige. Vi utmanar, stöttar och sprider kunskap för att möta morgondagens föruttsättningar för hästhållning och tävlande redan idag. Vår vision är att svensk hästnäring skall vara den världsledande förebilden inom hållbar hästhållning. LFC ska påverka arrangörer, tävlande, publik och övriga viktiga aktörer inom sporten mot en mer miljömedveten hästnäring.

Vi bidrar bland annat genom att klimatkompensera resor till och från tävlingarna i både hoppning och dressyr. Tillsammans med våra arrangörer arbetar vi med att skapa hållbarare tävlingsevenemang. I stället för blommor får pristagarna ekologiska morötter på våra tävlingar och de profilplagg som ryttarna får är  valda med hänsyn till hållbarhet. På de här sidorna hittar du mer information om hållbarhetsarbetet inom Lövsta Future Challenge.

 

Vill du göra ridsporten mer hållbar?

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något, och tillsammans kan vi ta ett kliv framåt mot ett mer klimatmässigt hållbart samhälle – där ju ridsporten är en naturlig del. Funderar du på hur ni skulle kunna bli mer miljövänliga i ditt stall? Då har vi några enkla tips.

  • Byt till grön el. Idag erbjuder de flesta elleverantörer grön el till sina kunder. Ju fler som blir intresserade av grön el desto större chans att elbolagen satsar på utveckling av klimatmässigt hållbar el.
  • Byt till lågenergilampor i stall och ridhus och använd gärna rörelsedetektorer t ex på toaletter så att lamporna bara tänds när de behövs. På dagtid behövs kanske inte alla ridhuslampor, utan det kan räcka med att varannan rad tänds.
  • Samåk till tävlingar. Facebook är ett fantastiskt forum för att organisera samåkning till exempelvis tävlingar.
  • Återvinn hästskor. Det blir ganska mycket hästskor under ett år. Se till att de går till metallåtervinning – men kolla med återvinningsföretaget att de faktiskt återvinns i Sverige och inte skeppas t ex till Asien.
  • Köp lokalproducerat foder för att få ner transporterna.
  • Ta hand om gödseln. Hästgödsel innehåller mängder av näringsämnen och det allra bästa är om gödseln kan användas som jordförbättringsmedel. Har du ett litet stall kanske det kan finnas avsättning för gödseln hos villaägare eller koloniträdgårdar i närheten? Tänk på att halm och torv är de miljömässigt bästa strömedlen medan spån kräver lång mellanlagring innan det kan användas som jordförbättring.