Lövsta Future Challenge

Så klimatkompenserar vi

Ända sedan starten av Lövsta Future Challenge har miljöarbetet haft en central roll. En stor del av ridsportens klimatpåverkan består av transporter, som till exempel till och från tävlingar och transporter av foder, spån och liknande. Därför har vi valt att klimatkompensera för transporter, både i dressyren och i hoppningen.

I Lövsta Future Challenge Dressage klimatkompenserar vi för alla resor som de tävlande ekipagen gör till och från kvaltävlingarna och finalen. Dessutom klimatkompenserar vi även för domarnas resor. Fram till och med 2017 har vi klimatkompenserat för 288 ton koldioxid. Det motsvarar att brygga cirka 6 miljoner kannor kaffe eller att köra 30 varv runt jorden i en medelstor bil.

Vi samarbetar med företaget ZeroMission som hjälper oss med uträkningarna och hur vi ska investera vår klimatkompensation. Vi investerar dels i trädplanteringsprojekt i Uganda, dels i projektet Solvatten, som är en svensk uppfinning för vattenrening genom solenergi. Till och med 2017 har Lövsta Future Challenge Dressage bidragit med 37 enheter Solvatten och över 200 träd.

För Lövsta Future Challenge Jumping är upplägget något annorlunda. Här klimatkompenserar vi för de totalt 15 finalisternas resor till och från finalerna i Göteborg och Gothenburg Horse Show. Från och med 2017 kompenserar vi även för vinnande ekipagen under ett helt år! Pengarna investeras i en satsning på socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart skogsbruk i Mexico, som syftar till att bevara molnregnskogen och att utbilda bönderna i hållbart jord-och skogsbruk.
Hittills har det blivit 71 ton koldioxid som investerats i Mexico.

Läs mer om projekten här:
www.solvatten.se
www.zeromission.se/klimatkompensera/projekt/scolelte