Lövsta Future Challenge

Så klimatkompenserar vi

Ända sedan starten av Lövsta Future Challenge har miljöarbetet haft en central roll. En stor del av ridsportens klimatpåverkan består av transporter som till exempel till och från tävlingar och transporter av foder, spån och liknande. Därför har vi valt att klimatkompensera för transporter, både i dressyren och i hoppningen.

I Lövsta Future Challenge Dressage klimatkompenserar vi för alla resor som de tävlande ekipagen gör till och från kvaltävlingarna och finalen. Dessutom klimatkompenserar vi även för domarnas resor. Fram till och med 2015 har vi klimatkompenserat för 192 ton koldioxid.
Vi samarbetar med företaget U &We, som hjälper oss med uträkningarna och hur vi ska investera vår klimatkompensation. Vi investerar dels i trädplanteringsprojekt i Uganda, dels i projektet Solvatten, som är en svensk uppfinning för vattenrening genom solenergi. Hittills har Lövsta Future Challenge Dressage bidragit med 150 träd och 28 enheter Solvatten.

För hoppningen är upplägget något annorlunda. Här klimatkompenserar vi för de totalt 15 finalisternas resor till och från finalerna i Göteborg och Gothenburg Horse Show. Pengarna investeras i en satsning på socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart skogsbruk i Mexico, som syftar till att bevara molnregnskogen och att utbilda bönderna i hållbart jord-och skogsbruk.
Hittills har det blivit 20 ton koldioxid som investerats i Mexico.

Läs mer om projekten här:
www.solvatten.se
www.zeromission.se/klimatkompensera/projekt/scolelte